Det er godt dokumentert at regelmessig trening og fysisk aktivitet gir en rekke positive helsegevinster på vev og organer i kroppen. De fleste av oss vet dette. Likevel følger bare 1 av 5 voksne i Norge myndighetenes anbefalinger om 30 minutter daglig fysisk aktivitet.

Å øke mengden fysisk aktivitet i hverdagen vil kunne bidra både til bedre helse og livskvalitet for den enkelte og god folkehelse. I denne håndboken skiller vi mellom fysisk aktivitet og trening da disse kan ha ulik effekt på helse og prestasjon.

Fysisk aktivitet er enhver kroppslig bevegelse skapt av skjelettmuskulatur som resulterer i økt bruk av energi, inkludert gå i trapper, måke snø, gå tur, leke med barna. Trening er regelmessig, strukturert og planlagt fysisk aktivitet som har som mål å bedre én eller flere fysiske parametere, f.eks. økt utholdenhet eller økt styrke.

Hvor mye er nok?
Her er det viktig å skille mellom helsemessige effekter og treningseffekter. Det er godt dokumentert at stillesitting er en risikofaktor for dårlig helse. Økt aktivitetsnivå i hverdagen er derfor et viktig tiltak for å forebygge sykdom. Helsedirektoratet anbefaler at voksne bør være fysisk aktive i 30 minutter med moderat intensitet (tilsvarende hurtig gange) hver dag, gjerne oppdelt i blokker av minst 10 minutters varighet. Økt regelmessig hverdagsaktivitet gir bedre helse, redusert sykdomsrisiko og økt overskudd.

For å få god effekt av treningen, for eksempel økt styrke eller utholdenhet, må den fysiske aktiviteten være strukturert og regelmessig. Det er også høyere krav til at aktiviteten har en viss varighet og utføres med en viss intensitet. Tidligere trenings-erfaring og nåværende fysisk form bør påvirke hvordan treningen legges opp og hvilken effekt som kan forventes.

Er du nybegynner, vil du oppleve rask framgang når du starter med regelmessig trening. Treningseffekten vil blant annet avhenge av treningsmetode og hvor hardt du tar i, men nesten all form for bevegelse vil gi god effekt i starten. Det viktigste er å gjøre noe.

En trent person vil derimot ha tatt ut noe av sitt potensial allerede og vil derfor oppleve mindre treningseffekt. For trente er det nødvendig at treningen utføres med høy kvalitet og at det legges opp til gradvis progresjon for å oppleve ytterligere framgang.